Rugklachten, heb jij er ook last van?

rugklachten

Jeroen van Eijndhoven, NOS, schreef een artikel over rugklachten bij 2 miljoen Nederlanders op woensdag 28 november 2018. Dit prikkelde mij al geruime tijd en heeft daarom geleid tot onderstaand stukje.

Rugklachten en nekpijn worden vaak veroorzaakt door bewegingsarmoede of eenzijdig bewegen.

Zittend werk  is één van de grote boosdoeners van bewegingsarmoede in onze maatschappij. Fysiotherapeuten en gerelateerde paramedici zijn deze mening toegedaan. Als bewegingsarmoede de oorzaak is van het ontstaan van rug en nek klachten dan dienen wij ons daarnaast te richten op het aanbieden van meer beweging. Zo pakken wij tenslotte de oorzaak aan! Rugklachten keren vaak na enige tijd terug als wij na behandeling weer op de oude voet doorgaan en geen actie ondernemen op de oorzaak. Advies kan gegeven worden om meer te bewegen. In de praktijk moet een advies bovendien ook worden opgevolgd. Dit blijkt best lastig, mensen hangen van nature aan het oude en zijn minder geneigd om nieuwe inzichten te omarmen tenslotte.

Een van deze nieuwe inzichten is om mensen meer  op hun werkplek om rugklachten tegen te gaan.

Het aanbieden van natuurlijke beweging in alle richtingen neemt de oorzaak van bewegingsarmoede op de zittende werkplek voor een groot deel weg. Wij hebben een mechaniek ontwikkeld, het 2x3D systeem, dat de functie van onze rug nabootst  en ons ongedwongen meer laat bewegen op onze werkplek.

Het 2x3D systeem bestaat uit 2 kantelmechanieken die onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen.

In ons brein bepalen wij welk kantelmechaniek wij in beweging gaan zetten volgens het principe onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam. Brein en diepe rugspieren worden beide geactiveerd tijdens het zitten en bovendien zonder moeite. Dit principe is inmiddels uitgerold binnen de fysiotherapeutische wereld. Zij kunnen met dit 2x3D test- en trainingssysteem mensen  laten zien waar het beweging technisch misgaat maar ook hoe je dit kunt verbeteren. Hier ligt een belangrijke taak voor de fysiotherapeut en adviseurs op het gebied van een gezonde lifestyle. Geef mensen inzicht in beweeggedrag en geef advies hoe mensen bewegingsarmoede kunnen voorkomen.

Het 2x3D systeem wordt  toegepast op vele actieve werkplekken zowel preventief als curatief

Inmiddels adviseren fysiotherapeuten en Arbo-adviseurs de Flexchair. De Flexchair voorkomt verder uitval en geeft meer plezier in het werk maar ook na werktijd ervaren gebruikers het positieve effect bij het beoefenen van o.a. sport. Dus naast bewegen op je werkplek is het belangrijk om ook buiten het werk voldoende te bewegen. Fiets, wandel en laat de hond uit. Sport en beweeg. Beweeg, maak je hoofd leeg en leef! Paramedici en adviseurs op het gebied van een gezonde lifestyle kunnen de zogenaamde PAR (Persoonlijke, Actieve Rug ) test doen. Rugklachten Dit is een test waarbij mede inzicht wordt verkregen in het beweeggedrag van de rug en het risico op klachten ten gevolge van bewegingsarmoede. Zie voor het netwerk van testpunten De beginwaarde van de PAR test is vaak de basis voor beweegprogramma’s, afgestemd op de individuele behoeften. Herhaling van de test brengt de bereikte resultaten van deze beweegprogramma’s in beeld waardoor dit extra motiveert  om meer te bewegen en gezonder te leven. Wim Don

Contact opnemen met Flexchair om rugklachten te voorkomen

Bent u nieuwsgierig geworden naar de Flexchair en wil je rugklachten voorkomen? Wellicht voor uzelf of voor uw personeel? Of zou u zitten op een Flexchair zelf willen ervaren en willen zien welke positieve effecten de stoel heeft op uw houding en rug? Vraag gerust een proefplaatsing aan! U kunt persoonlijk met ons kennis maken. In Vlaardingen beschikken we over een bescheiden showroom waar we u van harte welkom heten. We presenteren hier alle modellen en kunnen zelfs een meting doen. Neem contact op per telefoon: + 31 (0) 10 416 93 93 of stuur een e-mail om een afspraak te maken: info@flexchair.com.

Steeds meer Nederlanders met nek- en rugklachten

Er zijn steeds meer Nederlanders met rugpijn of nekpijn. NOS schreef over cijfers van het RIVM dat er naar schatting 1,1 miljoen vrouwen en meer dan 850.000 mannen met rug- of nekklachten bij de huisarts bekend zijn. In Nederland hebben naar schatting zo’n twee miljoen mensen last van rugpijn of nekpijn. Uit cijfers die het RIVM recent naar buiten heeft gebracht blijkt dat vorig jaar ruim 1,1 miljoen vrouwen en 858.600 mannen met rug- of nekklachten bij de huisarts bekend waren. Rug en nekpijn worden vaak veroorzaakt door bewegingsarmoede of eenzijdig bewegen. Zittend werk achter ons bureau is één van de grote boosdoeners van bewegingsarmoede in onze maatschappij. Fysiotherapeuten en gerelateerde paramedici zijn deze mening toegedaan. Lees meer

Wat heb jij over voor een gezonde rug?

Concentratieverlies, vermoeidheid, behoefte aan koffie, gapen, stijfheid, inspiratieloos en pijn in je rug, nek en schouder? Als je een of meerdere van deze zaken herkent geeft je lichaam aan dat er behoefte is aan wat meer beweging.

1 of 2 uur intensief sporten is best goed. Nog belangrijker is dat je gedurende de tijd dat je wakker bent, ik noem dit ook wel de verticale toestand, regelmatig beweegt. 2 uur intensief sporten en 8 uur stilzitten op je werkplek heeft geen zin. De schade van 8 uur stilzitten herstel je niet met 2 uur sporten. Voorkom stilzitten op je werkplek en beweeg. Langdurig stilzitten is inactief en geeft doorbloedingsproblemen, rugklachten en schouderklachten. Op lange termijn resulteert dit in vervelende ongemakken en andere gezondheidsproblemen (o.a. suiker, hart en vaten).
Bewegingsarmoede is direct of indirect verantwoordelijk voor een groot deel van de kosten binnen onze gezondheidszorg in de westerse maatschappij. Bewegingsarmoede vermindert ons persoonlijk welbevinden en maakt ons in een sluipend proces ziek! Bewegen daarentegen maakt je gelukkiger, draagt bij aan een hogere levenskwaliteit, een hogere levensverwachting en reduceert onze zorgkosten.

Een echte oplossing voor de inactieve werkplek


Aan het begin van deze eeuw is de Flexchair met het 2x3D systeem ontwikkeld. Het natuurlijke beweeggedrag van je rug wordt hiermee geïmiteerd en versterkt. Deze methodiek is op wetenschappelijke wijze onderbouwd en heeft zichzelf in de afgelopen decennia ruimschoots bewezen. Je beweegt op een natuurlijke manier, je voelt je fitter en gezonder. Pijn verdwijnt en uiteraard heeft dit zijn uitwerking op je humeur. De Flexchairs vinden inmiddels hun weg naar de vele gelukkige gebruikers. Computer- en bureauwerkplekken, tandartspraktijken, laboratoria, OK-ruimten en meer.

Wil je weten wat de Flexchair voor jou kan doen?

Wij staan voor je klaar en denken graag met je mee hoe je jouw gezondheid en energieniveau door een eenvoudige, maar effectieve manier, zelf kan beïnvloeden. Dus koffie een keuze wordt en geen behoefte.
Wacht niet, maak nu een afspraak.

T: 010-416 93 93
E: info@flexchair.nl

Een goede werkhouding zorgt voor tevreden personeel

flexchair goede werkhouding tevreden personeel

Het welzijn van personeel wordt een steeds belangrijker onderwerp op de werkvloer. Er wordt geschreven dat tevreden personeel, goed personeel is en dit draagt bij aan een goede sfeer binnen een bedrijf. Er zijn diverse elementen die bijdragen aan tevreden personeel. Heel belangrijk, want personeelsleden die zich goed voelen op de werkvloer, dragen bij aan groei van het bedrijf en zijn bereid harder te werken dan personeel die dit niet ervaren. Personeel dat zich goed voelt op de werkvloer, een goede relatie onderhoudt met collega’s en werkgever(s), de juiste middelen heeft om het werk uit te voeren en beschikt over ergonomisch meubilair is tevreden personeel. Althans, deze personeelsleden beschikken over de juiste elementen om tevreden personeel te worden.
Lees meer

De Flexchair Romp Balans Trainer (Flexchair RBT)

In mijn vorig artikel heb ik geschreven over hoe het idee voor de Flexchair is ontstaan. Ik schreef over de eerste Flexchairs die handmatig zijn geproduceerd en hoe ik ontdekte dat het 2x3D-systeem buiten verwachting werkt en het mensen in beweging zet op hun werkplek. De klachten namen af of verdwenen volledig. Resultaat? Happy personeelsleden die graag een stap extra zetten. Met deze bevindingen op zak heb ik besloten om te gaan meten. Hiervoor gebruik ik de Flexchair Romp Balans Trainer (Flexchair RBT). Je wilt immers je resultaat hard kunnen maken. Ik wist ook wat ik wilde meten, bewegingen die je met de zitting kunt maken terwijl je erop zit. Besloten is om dit met een zadelzitting te doen. Met je bekken stuur je als het ware de zitting in een bepaalde richting. Lees meer

Het ontstaan van de Flexchair

In 1986 ben ik als specialist in bewegen begonnen met mijn praktijk fysiotherapie op de Markt in Vlaardingen. Opvallend hier was dat mensen met bewegingsklachten aan rug, nek, schouder en arm regelmatig terugkeerden met een zelfde soort klacht ondanks de therapie en huiswerkoefeningen die zij meekregen. Eigen verantwoordelijkheid speelde in mijn praktijk een grote rol, evenals het niet langer behandelen dan noodzakelijk. Waarom keerden deze mensen in mijn praktijk (en overigens ook in collega praktijken) regelmatig terug? Dat heeft veel te maken met therapietrouw. Mensen leven als de klacht weg is weer op eenzelfde voet verder en vergeten heel snel oefeningen en gegeven advies op te volgen.

Foutief of onvoldoende bewegen is de boosdoener voor vele rugklachten

De oorzaak van meer dan 80% van alle klachten ontstaat door foutief of onvoldoende bewegen. Een sprekend voorbeeld is de zittende werkplek. Deze werkplekken zijn in het algemeen inactief en veroorzaken een zeer groot deel van rug/nek/schouderklachten. Daarna volgen vele systeemziekten door een gebrekkige circulatie tijdens het stilzitten, denk hierbij aan diabetes en hart- en vaatziekten, enzovoort. Als mensen de opgegeven oefeningen en gegeven adviezen zouden opvolgen, zou herhaling van de klachten met 80% kunnen worden verminderd. Zo simpel is de oplossing, in de praktijk onuitvoerbaar. We hebben te maken met menselijk gedrag, zeer moeilijk manipuleerbaar (al denken we van wel).

Mijn werkzaamheden als fysiotherapeut

Om deze redenen vond ik na een jaar of 15 wat minder voldoening in de uitvoering van mijn toen huidige werk als fysiotherapeut (met een zeer drukke praktijk). Ik ben mij rond 2000 gaan richten op werkplekken en bewegingsarmoede, ver voor de hype die nu gaande is m.b.t. bewegen op je werkplek en verduurzaming van werkplekken. Hoe laat je mensen meer bewegen op hun werkplek zonder dat je een beroep doet op gedrag door het doen van beweegoefeningen buiten je werk? Dat wordt immers niet gedaan.

Centrale vraag voor mijzelf was in die tijd:

  • 1. Kan ik een zitsysteem bedenken waarbij een beroep wordt gedaan op het het natuurlijke beweeggedrag van de rug en bovendien dit beweeggedrag versterkt?

En vervolgens:

  • 2. Kan ik mensen in beweging zetten op hun werkplek zonder dat dit veel moeite kost en bovendien als methode algemeen wordt geaccepteerd?

Het ontstaan van de Flexchair

Om met het eerste te beginnen: Een inspiratiebron was voor mij de oefen- of skippybal. Wellicht heeft u het wel eens gezien: een werknemer op een skippybal die gedurende de werkzaamheden uitgedaagd wordt om rechtop te blijven zitten zonder dat de bal wegrolt of de werknemer een gebogen houding aanneemt. Denk de wangen van de bal weg en zet daar een staaf in die onder en boven kan bewegen op een onafhankelijke manier. Zo is het 2x3D mechaniek ontstaan, een centraal deel met aan de onder en bovenkant 2 scharnierpunten. De scharnierpunten zitten in de steun (vijfpoot) en pal onder de zitting. Deze scharnierpunten zijn 3 dimensionaal beweegbaar. Hier liggen de wortels van de Flexchair (zonder sensor) en de Flexchair RBT(met sensor)

In 2002 zijn na een aantal berekeningen en het maken van proefmodellen de eerste Flexchairs handmatig geproduceerd. Deel 1 van mijn vraagstelling was hiermee beantwoord en door mijzelf en een paar direct betrokkenen uitgeprobeerd en getest. Als snel blijkt dat de manier van bewegen en de invloed die deze beweging heeft op de rug van grote invloed is op het reduceren van bewegingsklachten aan rug, nek en schouder zonder dat mensen een verdere hulpvraag hoefden te stellen. De conclusies liggen voor de hand. Zeker na het afsluiten van 2 wat grotere opdrachten (40 en 45 Flexchairs) en de ervaring die men hiermee heeft opgedaan. Het 2 x 3D systeem werkt buiten verwachting en zet mensen in beweging op hun werkplek. Klachten nemen af of verdwijnen en mensen voelen zich weer happy en tot meer in staat, ook buiten hun werk.

Contact opnemen met Flexchair

Bent u nieuwsgierig geworden naar de Flexchair? Wellicht voor uzelf of voor uw personeel? Of zou u zitten op een Flexchair zelf willen ervaren en willen zien welke positieve effecten de stoel heeft op uw houding en rug? U kunt persoonlijk met ons kennis maken. In Vlaardingen beschikken we over een bescheiden showroom waar we u van harte welkom heten. We presenteren hier alle modellen en kunnen zelfs een meting doen. Neem contact op per telefoon: + 31 (0) 10 416 93 93 of stuur een e-mail om een afspraak te maken: info@flexchair.com.

Rugspieren trainen met een Flexchair

Wie zonder rugklachten door het leven wandelt, zal wellicht niet beseffen hoe kwetsbaar en kostbaar de rug en zijn werking is. Het merendeel van de dag vertoeft de rug in de verticale structuur: je staat, zit en loopt. Je rug bevindt zich op dat moment in een verticale structuur. Dat is geen probleem, mits je je rug goed gebruikt en geen verkeerde houding aanneemt tijdens deze activiteiten. Lees meer

Een Flexchair als hulpmiddel bij revalideren

Een Flexchair als hulpmiddel bij revalideren

De Flexchair is een handig hulpmiddel om rugklachten te voorkomen. U traint de spieren in uw rug wanneer u op één van onze krukken zit of werkt en traint daarmee een juiste houding en een gezonde rug. Toch kan het voorkomen dat u rugklachten oploopt. Bijvoorbeeld door een auto-ongeluk. Lees meer

Van bewegen naar gezond bewegen in 2019

Het nieuwe jaar is weer begonnen. Gezonder eten en meer bewegen zijn de meest gehoorde goede voornemens. Laat ik mij in deze column beperken tot bewegen, dat is tenslotte waar mijn achtergrond ligt. In 2019 richten wij ons op jou en de sportschool in zijn algemeenheid. Het regelmatig bezoeken van de sportschool levert een grote bijdrage aan meer en gezond bewegen. Lees meer

5 tips voor het onderhouden van een gezonde rug

Een nieuw jaar, hoera! Tijd voor nieuwe kansen, plannen, doelen en dromen. Staat meer bewegen en gezond(er) eten op uw lijst met goede voornemens? Goed zo. Dit zijn altijd goede voornemens om het jaar mee te beginnen. Staat het onderhouden van de spieren van uw rug op uw lijstje? Zo niet, dan adviseren wij dit voornemen direct te noteren. De rug is de basis van het lichaam én verdient de nodige verzorging voor een gezonde levensstijl. In dit artikel delen we je graag tips over hoe u uw rug onderhoudt in 2019. Lees meer