Nieuwsbrief 1e kwartaal 2024

De Flexchair Balanstol opnieuw in productie

Rompstabiliteit is de basis van ons bewegingssysteem en omvat meer dan alleen kracht – het draait ook om sturing, populair ook wel bekkengevoel. Hoewel sturing vaak minder zichtbaar is in visueel opzicht, blijkt het een cruciaal element te zijn voor verbeterde prestaties en komt het de performance ten goede.

Als uitbreiding op de Flexchair RBT is er een nieuwe tol ontwikkeld om met name de balans en sturing in de onderste extremiteit te Testen en Trainen. Dit op verzoek van een aantal praktijken. Een proef met deze tol is mogelijk als je al met de RBT werkt. Toepassing bijvoorbeeld herstel na trauma, performance, valtraining ouderen enz. De doorsnee van het bovenblad van de tol is 60 cm circulair en kan voorzien worden van een sensor. Prijs compleet met sensor € 995 exclusief BTW.  Zie verder ook www.veldon.nl 

 

Wil je ook gebruik maken van de nieuwste toepassing zoals de kringlooptraining?
Dit was al gecommuniceerd in de laatste nieuwsbrief van september. Check onder help als eerste of deze versie ook op de computers staat waarmee de testen en trainingen met de FlexchairRBT in je praktijk of op de sportschool verzorgd worden.

Versie 3.1.2 is gemaakt op veler verzoek en geeft fysiotherapiepraktijken en sportscholen/personal trainers de mogelijkheid om efficiënter en doelmatiger te komen tot meer resultaat en meer vrijheid van behandelen. Eigen verantwoordelijkheid van de cliënt speelt hierin een belangrijke rol.
Deze laatste versie is gratis beschikbaar en is hier te downloaden.  Wil je hulp hierbij? Ook dat is mogelijk. Neem dan contact op via info@veldon.nl of 010 4169393 voor het inplannen van een afspraak met Anydesk. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Een veelgehoorde opmerking was de tijd  die het kost om het Flexchair trainingsprogramma op te starten en het aanmelden van nieuwe cliënten. Goed nieuws: nieuwe cliënten hoeven namelijk niet meer eerst op de database te worden aangemeld.
Er kan dus direct gewerkt worden met de trainingsopstelling. Zet deze aan het begin van de dag natuurlijk wel even aan.
Zorg wel dat de nieuwste softwareversie (3.1.2) op je laptop, vaste computer of trainingsopstelling staat. Zie hierboven.

Deze button onder in het linker rijtje met oefeningen. Een klik geeft het trainingsschema weer dat eenvoudig is in te stellen.
Na instelling op aantal oefeningen en tijd per oefening klikken op instellen en sluiten.
  Druk vervolgens op de startbutton en de oefensessie draait.

 

 

 

 

 

 

 

 

Er verschijnen geen grafieken na de oefeningen en de oefeningen worden niet opgeslagen op de database!

Is er verloop van personeel?

Wij krijgen regelmatig te horen dat door het verloop van personeel de Flexchair RBT niet meer of te weinig gebruikt wordt. De nieuwe aanwas weet niet hoe er mee te werken en het kost dan al gauw teveel tijd. Dat is jammer, juist ook door het toevoegen van de kringlooptraining  kan de Flexchair al gauw een toegevoegde waarde zijn!

De Veldon E-learning kan een optie zijn om het gebruik van de RBT te waarborgen. De afronding van de E-learning in april is al vol en een nieuw afronding staat gepland in september a.s. Wil je hierbij zijn of een medewerker aanmelden dan kun je eenvoudig een mail sturen naar info@veldon.nl

In deze cursus worden de wetenschappelijke achtergronden en praktische zaken belicht om het maximale te halen uit de Flexchair RBT en dus het maximale te bereiken voor je klant of patiënt
Inschrijven voor de E-learning kan via de website www.veldon.nl onder het kopje diensten à opleiding.  Prijs:  € 325,– ex. BTW.
De opgedane kennis wordt verdiept en  getoetst gedurende een nader af te spreken dagdeel.  Opleidingen worden gecertificeerd op naam van de cursusdeelnemer. Ook een Incompany training is mogelijk vanaf 4 personen. Vraag naar de mogelijkheden.

Hulp nodig bij problemen?
Loop je vast met het gebruik van de Flexchair en kun je wel hulp gebruiken? Aarzel niet en neem gerust contact op met 0104169393 en via de website kun je ook de WhatsApp knop gebruiken.
Het is ook mogelijk om via Anydesk  mee te kijken, voorwaarde is dan wel dat men op de hoogte is van het Veldonprogramma. Aan Anydesk-afspraken zijn verder geen kosten verbonden.
Een werkafspraak op je locatie is natuurlijk ook altijd mogelijk indien dat gewenst is. Wij helpen je in ieder geval weer graag op gang!

Hartelijke groet,
Wim en Ineke Don

De Flexchair Rompbalanstrainer als toegevoegde waarde

🧐 𝗗𝗲 𝗙𝗹𝗲𝘅𝗰𝗵𝗮𝗶𝗿 𝗥𝗕𝗧 𝗮𝗹𝘀 𝘁𝗼𝗲𝗴𝗲𝘃𝗼𝗲𝗴𝗱𝗲 𝘄𝗮𝗮𝗿𝗱𝗲
 
Voor de fysiotherapeuten die al werken met de Flexchair RompBalansTrainer wordt de E-learning ‘Beinvloeding van de rompbalans’ met behulp van de Flexchair RBT aangeboden.
 
De cursus geeft meer diepgang, kennis en inzichten over de verschillende visies met betrekking tot corestabiliteit, motorcontrol en segmentale functionaliteit. De Flexchair RBT kan dan toegepast worden binnen de praktijk om zo de cliënten optimaal te kunnen bedienen.
 
16 maart was het afsluitingsgedeelte voor de cursisten om vaardigheden te tonen en te ervaringen uit te wisselen.
Accreditatiepunten van het kwaliteitsregister zijn ook aan deze cursus toegekend.
 
Wij willen Wilma Adams Anouk Wilms en Jesse Mooij hartelijk danken voor jullie deelname en enthousiaste afsluiting en cursusleider Eugene Wiegers voor de begeleiding!
 
🌐 www.veldon.nl 📧 info@veldon.nl ☎️ 010 416 9393
 
#fysiotherapie #rugklachten #corestabiliteit

Veldon nieuwsbrief april 2021

Beste FlexchairRBT gebruikers,

Aanpassingen software: nieuwe oefeningen en opschonen bestand
Vanaf april 2021 is er een nieuwe softwareversie beschikbaar voor de Flexchair RBT (3.0.0.)  Er zijn een aantal aanpassingen gedaan.  De belangrijkste 2 zijn de volgende:

 • 2 nieuwe oefeningen 

Deze oefeningen zijn slechts voorzien van 2 telpunten zodat er linksom en rechtsom bewogen kan worden met een telbaar resultaat

 • Bij verlies van het wachtwoord kunnen cliënten nu zelf een nieuw wachtwoord aanmaken. Dit was in het verleden niet mogelijk

Tip:
Om vollopen van het cliëntenbestand met uitbehandelde cliënten te voorkomen is het aan te raden om lopende cliënten slapend te maken. Dit kan als volgt: Ga naar de Veldon Database à gebruikers à lopende gebruikers à info à bewerken à  actief à versturen. Totaal 6 muisklikken. Deze cliënten zijn ook weer oproepbaar door dezelfde procedure uit te voeren.
Voordeel: je bestanden blijven schoon met lopende gebruikers en zijn makkelijker vindbaar bij het opzoeken. Ook de laatste versie downloaden? Klik dan hier.

Opleiding
De  nieuwe e-learning module is online ter beschikking en inmiddels is het eerste certificaat uitgereikt. In de cursus staan de achtergronden van de FlexchairRBT beschreven, de onderbouwing van het concept, inclusief de onderzoeken die zijn verricht en wordt uitgebreid ingegaan op de werking en de manier van beoordelen.
Voor meer informatie of inschrijven: https://www.veldon.nl/opleiding-flexchair-romp-balans-trainer
Voor wie?  
Voor iedereen die werkt met de FlexchairRBT en de opleiding niet heeft gevolgd. Diepgang in kennis en juist gebruik bepalen de effectiviteit van de testen en trainingen die met de FlexchairRBT gegeven kunnen worden.  De cursus wordt door het KEURMERK geaccrediteerd met 13 punten.

Publicatie in de bijlage Trouw
Testen,Trainen met de Flexchair RBT en Toepassen op de werkvloer.
Met het Flexchair concept kun je je cliënten een totaalconcept aanbieden waarbij behandelen niet ophoudt bij de voordeur.
Door de Flexchair onder de aandacht bij je cliënten te brengen als werkplekoplossing biedt je een extra service. Wij nemen verder alles uit handen en bieden je een aanbrengprovisie aan per verkochte Flexchair. Het onderstaand artikel kan je wellicht overtuigen van de noodzaak van een goede werkplekoplossing.

 Klik hier voor het gehele artikel

Hulp bij problemen
Loop je vast met het gebruik van de Flexchair en kun je wel hulp gebruiken? Aarzel niet en neem gerust contact op met 0104169393 en via de website kun je ook de WhatsApp knop gebruiken.
Het is ook mogelijk om via Teamviewer mee te kijken, voorwaarde is dan wel dat men op de hoogte is van het Veldonprogramma. Aan Teamviewerafspraken zijn verder geen kosten verbonden.
Een werkafspraak op je locatie is natuurlijk ook altijd mogelijk indien dat gewenst is. Wij helpen je in ieder geval weer graag op gang!

Hartelijke groet,
Wim en Ineke Don

Veldon Nieuwsbrief januari 2021

Trainingssituatie

Beste FlexchairRBT gebruikers,

Veldon wenst jullie een goede gezondheid en een voorspoedig 2021!

2020 was voor de meesten van ons een bewogen jaar en naar verwachting biedt dit jaar meer perspectief en vrijheid.

Zoals de meesten van jullie weten is de Flexchair ontwikkeld om ons meer en gezonder in beweging te zetten. Het 2x3D systeem, 2 kantelmechanieken onder en boven de gasveer van een “kruk” zonder leuning of armsteun, versterkt het natuurlijke beweeggedrag en voorkomt hiermee rugklachten of verhelpt deze.

Echter voorzien van een Veldon sensor en een trainingsprogramma (RBT) zijn hier veel voordelen te behalen op het gebied van curatie, preventie en het verbeteren van sportieve prestaties, ook in de topsport! Hierbij kun je zelfs gebruik maken van een database om behaald resultaat te borgen en verder te verbeteren.

Voor 2021 staat uitbreiding van het professionele RBT gebruikersnetwerk op de planning.
Fysiotherapeuten die meer willen bieden dan medisch fitness

Bewegingstherapeuten die de mogelijkheid krijgen om onderscheidend te worden
Personal trainers die veel meerwaarde kunnen halen uit hun gegeven trainingen
De gespecialiseerde sportschool waar mensen de uitdaging kunnen aangaan om prestaties te verleggen
Samen met jullie willen wij ervoor gaan om al jullie cliënten of patiënten sterker en weerbaarder te maken. Als wij dat met elkaar bereiken wordt 2021 een interessant jaar met minder rugklachten en betere (sport)prestaties!

Cursus E-learning

In 2020 is er hard gewerkt om de FlexchairRBT verder te onderbouwen. Er is een e-learning module geschreven die veel invalshoeken laat zien wat betreft core stabiliteit, kracht en het belang van het aansturen van deze kracht. Een uitspraak die ik
tegenkwam van Victor Niemeijer, sportarts, SMA Elkerliek

Power is nothing without Control.
Met deze invalshoeken heb je de juiste tools in handen die jou met meer inzicht je werk laten doen en je ondersteunen in een betere resultaatvorming bij je cliënten.
Voor meer details en mogelijkheid om je in te schrijven kun je deze link volgen

Accreditatie aanvraag goedgekeurd
November 2020 is de e-learning module beloond met 13 accreditatiepunten door het Keurmerk Fysiotherapie. Wij zijn hier ontzettend blij mee. Het is een erkenning voor het vele werk dat wij samen met jullie doen om de Flexchair RBT als meet- en trainingsinstrument een vaste waarde te geven binnen de diverse beroepsgroepen, en niet zonder succes. Begrippen als MCI, neutrale zone, sturing en neuro-musculaire controle komen aan bod. Maar ook het mechanisme van het ontstaan van bewegingsklachten, het aangrijpen op de oorzaak van rugklachten (uiteindelijk een gebrekkige circulatie) en het uitbannen hiervan.
Speciale dank gaat uit naar Eugene Wiegers, gedreven fysiotherapeut bij TopFit Zwolle en gebruiker van het eerste uur. Eugene heeft zorggedragen voor de ontwikkeling, uiteraard in nauw overleg. Het resultaat mag er zijn. De cursus geeft verdieping en de vele toepassingsgebieden komen aan bod zodat de flexchair RBT optimaal binnen de praktijk benut kan worden.

Service Veldon
De FlexchairRBT is al een aantal jaren op de markt. Aan het gebruik van de

sensor is een abonnement gekoppeld om o.a. de programmatuur te onderhouden en service te kunnen verlenen aan de systemen op afstand. Zoals wellicht bekend zijn er meerdere uitvoeringen van de RBT en zijn er andere meet- en trainingsapplicaties zoals de tol, en de cervicaaltrainer, voorzien van de Veldon Sensor. De 5de generatie sensoren is inmiddels uit. Software versie 2.9.1 is ter beschikking, aan versie 2.9.2 wordt gewerkt. Ook de laatste versie downloaden? Klik dan hier.

Hulp bij problemen
Loop je vast met het gebruik van de Flexchair en kun je wel hulp gebruiken? Aarzel niet en neem gerust contact op met 0104169393 en via de website kun je ook de WhatsApp knop gebruiken.
Het is ook mogelijk om via Teamviewer mee te kijken, voorwaarde is dan wel dat men op de hoogte is van het Veldonprogramma. Aan Teamviewerafspraken zijn verder geen kosten verbonden.
Een werkafspraak op je locatie is natuurlijk ook altijd mogelijk indien dat gewenst is. Wij helpen je in ieder geval weer graag op gang!

Hartelijke groet, Wim en Ineke Don

Flexchair op de Dag van de Fysiotherapeut

Zaterdag 16 november kwamen 1500 fysiotherapeuten naar Den Bosch voor de Dag van de Fysiotherapeut.

Flexchair/Veldon was hierbij en introduceerde de nieuwe Plug & Play versies van de FlexchairRBT. De FlexchairRBT, voorzien van een eigen computer, beeldscherm en softwareprogramma.   Ontzorgt de therapeut die daardoor efficiënter zijn werk kan doen.

Wij hebben veel enthousiaste therapeuten op onze stand mogen ontvangen. Dat kwam mede door de openingslezing van prof. Erik Scherder. Een zeer enthousiast verhaal over het belang van bewegen en het intact houden van je brein.

Flexchair op de Dag van de Fysiotherapeut

Fysiotherapeuten zijn opgeleid om kritisch te kijken naar het beweeggedrag van onze medemens en dit gedrag te optimaliseren. Als Flexchair/Veldon hebben wij hier onze missie van gemaakt: ‘geef beweegplezier en verhoog prestaties door bewegingsoptimalisatie’.

Zaterdag was een feest der herkenning. Enorm plezierig om een aantal fysiotherapeuten te ontmoeten die vanaf het begin, sinds 2005(!), onze ontwikkelingen en drang naar wetenschappelijke en praktische onderbouwing hebben meegemaakt. Aan deze ‘Early Adopters’ hebben wij veel te danken.

Afgelopen jaar hebben wij een aantal vernieuwingen doorgevoerd, ingegeven door het gebruikersveld. Het Plug & Play-systeem hebben de bezoekers met eigen ogen kunnen aanschouwen. Fijn dat wij van een aantal mensen de complimenten en de positieve feedback mochten ontvangen op ons nieuwe systeem. Dat is een erkenning voor het vele en harde werken.

Nu is het moment aangebroken dat dit ‘Plug & Play systeem zijn weg naar de therapeut gaat vinden. Stekker in het stopcontact en de gebruiker is klaar voor zijn of haar training! Iedereen in de leeftijd van 8 tot 80 jaar kan werken aan zijn of haar core stabiliteit, Motor Control, bekkengevoel en nog veel meer elementen die bijdragen aan de kwaliteit van bewegen.

Wanneer gebruik je de Plug & Play Core Stability Trainer van Flexchair/Veldon? Eigenlijk kan de Flexchair CST ingezet worden bij iedere client die onvoldoende in staat is om op een juiste manier vanuit het bekken te bewegen. Bij slecht beweeggedrag, bekkengevoel (Motor Control Impairment). Lees meer over onze Romp Balans Trainer.

Praktisch gezien de toepassingen:

 • Meest voor de hand liggend: lage rug/bekken.

Maar denk ook aan:

 • Valpreventie, met name onze oudere medemens
 • Neurologische insteek, CVA, Parkinson, MS en andere neurologische beelden
 • Sport & arbeid

Veldon Nieuwsbrief – Kom je ook naar de dag van de fysiotherapeut?

Dag van de Fysiotherapeut

Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie

De inleiding van de Dag van de Fysiotherapeut op 16 november zal gehouden worden door Erik Scherder. Wie kent hem niet? Erik is gestart als fysiotherapeut en altijd bezig met beweging. Hoe zet je mensen in beweging of liever gezegd: wat gebeurt er als je niet beweegt?
Met de FlexchairRBT/CST proberen wij in ieder geval het individuele beweeggedrag te optimaliseren en de motivatie om meer te gaan bewegen te triggeren. Wij zullen Erik uitnodigen om ook op onze stand een kijkje te komen nemen.

Dag van de Fysiotherapeut, bezoek ons ook op stand 70

Zaterdag 16 november 2019 is de vijfde editie van de Dag van de Fysiotherapeut. Het wordt een dag vol met interessante workshops en lezingen over actuele onderwerpen, posterpresentaties en een uitgebreide beursvloer.
Veldon is aanwezig op stand 70 met een compleet nieuwe plug and play versie van de Flexchair RBT, de CST oftewel de Core Stability Trainer. De Flexchair RBT is meer dan 10 jaar op de markt, jubileum waardig. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de CST, de plug and play variant van de Flexchair RBT, inclusief computer, beeldscherm en alle toebehoren.

De Flexchair CST plug and play is er in 2 uitvoeringen:

– Een vaste wandopstelling, inclusief computer en beeldscherm
– Een mobiele opstelling in de vorm van een verrolbare display, geheel compleet
De reden: ontlast de therapeut en maak de bediening zo makkelijk mogelijk.
Wij laten je de mobiele uitvoering graag zien en vertellen je over de voordelen. Je kunt zelf proberen hoe makkelijk dit systeem werkt en inzetbaar is in bijvoorbeeld circuittraining, trainingszaal en individueel gebruik in 1 op 1 situaties.
Alle opstellingen zijn ook op afspraak te zien en te proberen op ons kantoor in Vlaardingen.

 

Jubileumevent VvOCM, 1 november 2019

 

Voorzitter Frans Koornberg van de VvOCM

De voorzitter van de VvOCM Frans Koornberg heeft zich uitgebreid laten informeren en een korte test gedaan

VvOCM (Vereninging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck) bestaat 15 jaar

Wij hebben dit Jubileumevent bijgewoond in Bunnik waar wij met de Flexchair CST aanwezig mochten zijn.

Tijdens deze dag hebben wij als Flexchair/Veldon met veel therapeuten gesproken en zijn uitgebreid op de hoogte gebracht binnen het hedendaagse werkveld.  Oefentherapeuten zijn specialisten op het gebied van bewegen en het beïnvloeden van beweeggedrag door het observeren van dit gedrag met bijbehorend advies. Holistische benadering en in principe ‘hands of’.
Centrale gedachte van Flexchair/Veldon sluit hier mooi bij aan, dit is namelijk dat bewegingen starten vanuit de kern, het bekken.

In de fysiotherapie wordt er dan gesproken over  Motor Control, spine stability enz.

In de praktijk ziet Flexchair/Veldon dat er meer samenwerking komt tussen fysio- en oefentherapeuten. Dit is een goede ontwikkeling  waarbij de beroepsgroepen  elkaar kunnen aanvullen. Zowel voor de fysiotherapeut als voor de oefentherapeut worden evidentie en verslaglegging steeds belangrijker.
Al met al een nuttige en leuke  dag voor alle partijen.

 

Aanvulling op de RBT trainer

Om van de Flexchair RBT een plug and play variant te maken kan een display met computer, beeldscherm etc. worden ingezet. De FlexchairRBT en de software kunnen gewoon gebruikt blijven worden simpelweg omdat je deze hier al mee werkt.
De Flexchair CST is ook verkrijgbaar in een lease constructie. Informeer hiernaar via info@veldon.nl

 

Het grootste voordeel van de Flexchair plug and play versies:

Flexchair RBT met Display

Fysiotherapie Westwijk heeft de bestaande Flexchair RBT uitgebreid met de Plug&Play roltafel.

• Geen gedoe, gewoon testen en oefenen
• Doet het altijd, updates en onderhoud op afstand indien nodig
• Bedienbaar door iedereen die kan lezen, stapsgewijze zeer duidelijke instructie
• Daardoor toepasbaar in cirkeltraining, individueel of oefenzaal

 

Versie 2.8.3. van het Veldon programma is uit.

Deze versie is gratis te downloaden. Let op: zorg voor een beelddrager met een schermresolutie van 1980 x 1020. Een lagere resolutie geeft een onvolledig beeld.
Het programma is krachtiger geworden dan de voorgaande versies met wat meer opties. Er kan o.a. een track functie worden ingeschakeld (continue lijn tijdens een oefening). Voor het inschakelen van deze track functie gelieve contact met ons op te nemen.

Neem bij vragen of opmerkingen contact met ons op: w.don@veldon.nl of info@veldon.nl

Met vriendelijke groet,

Wim en Ineke Don

Veldon nieuwe software 3.0 bekijk de sneakpreview

Veldon nieuwe software 3.0

Nieuwsbrief maart 2018

 

Veldon Nieuwe software 3.0 release op komst

De laatste versie 2.5.3. van de Veldon software is bij de deelnemende praktijken goed ontvangen. Nagenoeg alle deelnemende praktijken maken nu gebruik van deze software versie die in het laatste kwartaal van  2017 is uitgekomen.
Er zijn wat strubbelingen geweest in de voorgaande versies, deze zijn in goed overleg en op een juiste manier opgelost.

Behoefte aan verbeterd bedieningsgemak
Vaak krijgen we verzoeken van de deelnemende praktijken om het bedieningsgemak van de software nog verder te verbeteren. Een programma kan functioneel zijn, maar moet qua bediening intuïtief zijn.

Veldon nieuwe software 3.0
Op veel verzoek van bij ons aangesloten fysiotherapiepraktijken  starten we nu een nieuwe softwareontwikkeling. De aandacht zal daarbij met name uitgaan naar een sterke verbetering van het bedieningsgemak.
De software krijgt bovendien een complete make over.

De bediening verloopt met de nieuwe software compleet intuïtief door te klikken op duidelijke standaard knoppen.

Voordelen nieuwe software

 • Flexchair/Veldon trainer wordt aangestuurd met een eenvoudige programmastructuur
 • vrij trainen is direct mogelijk zonder interruptie van de fysiotherapeut
 • cliënten kunnen onder eigen code inloggen en trainen zonder verdere uitleg
 • nieuwe medewerkers van een praktijk kunnen direct werken met de applicatie
 • registreren, inloggen en opvragen gegevens op een zeer overzichtelijke manier
 • het scherm straalt rust uit, zodat je je beter kunt concentreren op de oefeningen en testen

Het dynamische testen en trainen van de core stabiliteit wordt op deze manier adequaat, inzichtelijk en het werkt zeer efficiënt.
Dit geldt ook in de verantwoording van werkzaamheden naar de verzekeraar.

Sneak preview
Met een sneak preview geven we de praktijkhouders alvast een vooruitblik op
(klik op onderstaande link en gebruik de < > pijltjes om te bladeren):
SNEAK PREVIEW

Software keuze
De veranderingen met de nieuwe software zijn ingrijpend en vergen extra investeringen. Daarom vragen we voor de nieuwe software  een beperkte bijdrage.

Praktijkhouders kunnen straks kiezen voor de:

 • bestaande software 2.5.3 blijven gebruiken
 • nieuwe software 3.0 op voorinschrijving voor € 100,–
 • nieuwe software 3.0 na lancering voor € 150,–

De overstap naar de nieuwe software is geen verplichting.

Praktijkhouders die de nieuwe software willen gebruiken kunnen de mail aan ons retourneren voor 30 april 2018 om te profiteren van de voorinschrijvingskorting of door hieronder te bevestigen.
(klik op de onderstaande link )

Ik schrijf nu in en maak gebruik van de voorinschrijfkorting