Artikelen door Flexchair

Veldon Data Verwerkersovereenkomst

Op het gebruik van de software door praktijkhouders is de Verwerkersovereenkomst van Veldon Data B.V. van toepassing. Voor individuele gebruikers van de software geldt de Privacy policy De Verwerkersovereenkomst voor praktijkhouders kunt u hier volledig lezen Met de voltooiing van uw registratie verklaart u kennis te hebben genomen van de Verwerkersovereenkomst en verklaart u zich […]

Overzetten database naar HTML

Inmiddels is de database overgezet naar HTML 5 Het kan voorkomen dat een melding verschijnt ‘geen toegang tot de databank’. Door de volgende stappen uit te voeren, zal er weer toegang mogelijk zijn. Als er mensen zijn die problemen met synchroniseren hebben moeten het “Settings.xml” bestand verwijderen in de directory “%localappdata%\Veldon” Alle programma’s moeten bij […]

Ischias, rugklachten en wetenschap

  Ischias, rugklachten en de wetenschap achter de Flexchair® Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar trainings- en toepassingsmethodieken van de diepe spieren in de romp. Belangrijke namen bij dit onderzoek zijn o.a. professor Wim Dankaerts en Peter O’Sullivan . Veel van dit onderzoek werd en wordt benut voor de ontwikkeling van de Flexchair®. Dat […]